Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Đề xuất phê duyệt 26 doanh nghiệp tham gia tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Linh Trang

Qua rà soát số lượng doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hà Nội kiến nghị với Tổng cục Hải quan xem xét phê duyệt 26 doanh nghiệp (DN) tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Hải quan TP. Hà Nội tăng cường việc tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí cho DN thông qua việc nâng cao mức độ tuân thủ, giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa.
Hải quan TP. Hà Nội tăng cường việc tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí cho DN thông qua việc nâng cao mức độ tuân thủ, giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa.

Việc triển khai Chương trình này giúp hỗ trợ DN khắc phục khó khăn trong khi làm thủ tục hải quan, chủ động phòng tránh hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao tính tự tuân thủ pháp luật của DN. Đồng thời, thiết lập mối quan hệ tin cậy giữa Hải quan TP. Hà Nội và các DN  trên địa bàn để tạo thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh cho DN.

Cục Hải quan TP. Hà Nội kỳ vọng, Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho các bên tham gia như: Tăng cường việc tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí cho DN thông qua việc nâng cao mức độ tuân thủ, giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa.

Trước đó, ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1399/QĐ-TCHQ về Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Theo đó, Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu, sau 2 năm triển khai Chương trình sẽ có 100% DN tham gia và không bị xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, được đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ở mức 2 (tuân thủ cao), mức 3 (tuân thủ trung bình).

Đồng thời, các dữ liệu, chỉ tiêu thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, theo dõi, báo cáo thực hiện Chương trình, cũng như các hoạt động tương tác với DN tham gia Chương trình cơ bản được thực hiện trên nền tảng số, đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số công tác nghiệp vụ của ngành Hải quan...