Đề xuất sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng

PV.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN) để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về vấn đề cử tri quan tâm.
Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về vấn đề cử tri quan tâm.

Gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị Bộ Tài chính sớm tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN để thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có quy mô dưới 15 tỷ đồng.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất là dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, phải thực hiện theo quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Qua phản ánh của một số bộ, ngành, địa phương và các đại biểu Quốc hội, việc cải tạo, nâng cấp trụ sở, công trình, máy móc, thiết bị thuộc tài sản công sử dụng vốn đầu tư công khó khả thi vì phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong khi việc sửa chữa, cải tạo phát sinh đột xuất trong năm, khó kế hoạch hoá trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tài chính đã dự thảo Tờ trình Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN để thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các hạng mục trong các công trình đã có (Văn bản số 9616/BTC-HCSN ngày 21/9/2022 gửi lấy ý kiến các 63 tỉnh, thành phố và 21 Bộ, ngành và các cơ quan trung ương khác). Đến nay, đã có 83/84 Bộ, ngành, địa phương đồng ý dùng chi thường xuyên thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các hạng mục trong các công trình đã có.

Căn cứ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã có các Tờ trình số: 241/TTr-BTC ngày 12/10/2022; số 259/TTr-BTC ngày 31/10/2022; số 297/TTr-BTC ngày 9/12/2022; số 306/TTr-BTC ngày 16/12/2022 trình Chính phủ để trình Quốc hội bổ sung quy định về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN thực hiện các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.

Đáng chú ý,  thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất cho phép thí điểm sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp.

Việc xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, công trình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng ngân sách của lực lượng vũ trang, cơ quan đại diện Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Liên quan đến việc lập, phân bổ dự toán quản lý và thanh toán, quyết toán dự án đầu tư, xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN,  giao Chính phủ ban hành quy định về lập, phân bổ dự toán, quản lý dự án đầu tư xây dụng sử dụng nguồn kinh phi chi thường xuyên NSNN. Bộ Tài chính ban hành quy định về thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN.