Đến 2021: Giảm 10% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

PV. (Tổng hợp)

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 63/2018/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV được thông qua ngày 15/6/2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, đối với lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, Nghị quyết 63/2018/QH14 nêu rõ:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, sắp xếp và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đến năm 2021 giảm 10% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;

Thứ hai, tăng cường gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động; đẩy mạnh tự chủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; mở rộng hình thức dạy nghề theo hợp đồng đặt hàng;

Cũng tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV thông qua nhiều Nghị quyết khác như: Nghị quyết 59/2018/QH14: Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết 61/2018/QH14: Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Nghị quyết 62/2018/QH14: Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”.