Điểm danh 14 thị trường xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Theo chinhphu.vn

(Taichinh) - Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam có 14 thị trường xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Trong 14 thị trường lớn trên thì có 9 ở châu Á, 3 ở châu Âu, 1 ở châu Mỹ và 1 ở châu Úc. Trong số này có 4 thị trường ở khu vực Đông Nam Á, nơi mà từ cuối năm nay Việt Nam sẽ cùng "ở chung" trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); có 4 nước đang cùng Việt Nam đàm phán ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Singapore.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 14 thị trường này trong 4 tháng đã đạt gần 35,2 tỷ USD, chiếm tới 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, vượt xa so với tỷ trọng về số thị trường (khoảng 8%).

 Điểm danh 14 thị trường xuất khẩu trên 1 tỷ USD - Ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Hải Quan


Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng năm nay vào 14 thị trường này cao hơn tốc độ tăng chung của tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (8,6% so với 6,9%). Trong đó, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu vào một số thị trường còn cao hơn, như Hongkong (tăng 43,4%), Hà Lan (28,9%), Hàn Quốc (21,4%), Indonesia (19,5%), Hoa Kỳ (15,7%), Đức (14,8%), Anh (11,3%), UAE (10,5%).

Tính chung 8 thị trường này đã tăng 18,6% và đây là các thị trường đã góp phần làm cho tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 4 tháng đạt được như trên (6,9%).

Có thể thấy rằng, cùng với việc mở rộng thị trường theo phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá thì việc tập trung vào các thị trường trọng điểm là rất cần thiết. Bởi giá trị tuyệt đối của 1% tăng/giảm của các thị trường này lớn hơn nhiều so với các thị trường còn lại.