Điểm danh các công cụ cải tiến năng suất phổ biến, hiệu quả

Cẩm An

Hướng tới mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu hóa năng suất làm việc, nhiều công cụ năng suất đã ra đời. Các công cụ này đa dạng về loại hình và phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp, tổ chức khác nhau, đem lại nhiều lợi ích.

Áp dụng các công cụ cải tiến nâng cao năng suất là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Internet
Áp dụng các công cụ cải tiến nâng cao năng suất là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Internet

Một trong những công cụ phổ biến phải kể đến là 5S - phương pháp quản lý và tổ chức nơi làm việc, bao gồm 5 thành phần: sắp xếp, sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, săn sóc và tự giác.

Công cụ này có vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm. 5S giúp tăng năng suất bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thời gian tìm kiếm và tăng khả năng tiếp cận với các công cụ và thiết bị cần thiết. Đồng thời, 5S đảm bảo các công cụ và thiết bị được bảo quản và sử dụng đúng cách, giảm thiểu lỗi sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm…

Bên cạnh đó, phải kể đến công cụ PDCA (viết tắt của Plan - Do - Check - Act, tức là Kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động). Phương pháp này được sử dụng để cải thiện hiệu quả và hiệu suất của một tổ chức. Doanh nghiệp áp dụng PDCA để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lỗi sản xuất, tăng năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Cụ thể, PDCA được áp dụng như sau: Kế hoạch (Plan): xác định mục tiêu, lập kế hoạch và đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho quy trình sản xuất thực phẩm; Thực hiện (Do): thực hiện kế hoạch và quy trình sản xuất thực phẩm theo đúng chỉ tiêu đã đặt ra; Kiểm tra (Check): Kiểm tra kết quả sản xuất, so sánh với chỉ tiêu đã đặt ra và phát hiện các lỗi, sai sót; Hành động (Act): đưa ra các biện pháp khắc phục lỗi, cải thiện quy trình sản xuất và đưa ra các kế hoạch cải tiến cho lần sản xuất tiếp theo.

Ngoài ra, còn có 7 công cụ quản lý và lập kế hoạch (MP Tools). Đây là các phần mềm hoặc ứng dụng được thiết kế để giúp doanh nghiệp quản lý và lập kế hoạch các hoạt động của mình. Các công cụ MP tools có những tính năng như: 

- Quản lý sản xuất giúp doanh nghiệp quản lý quá trình sản xuất, từ việc lập kế hoạch đến giám sát quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Quản lý kho giúp doanh nghiệp quản lý kho hàng, từ việc nhập kho đến xuất kho, kiểm kê hàng tồn kho và định giá hàng tồn kho; quản lý chi phí: quản lý từ việc tính toán chi phí đầu vào đến chi phí đầu ra và chi phí bán hàng.

- Quản lý nhân sự hỗ trợ từ việc tuyển dụng đến quản lý lương và chế độ phúc lợi cho nhân viên.

- Quản lý tài chính hỗ trợ từ việc lập kế hoạch tài chính đến quản lý thu chi và định giá doanh nghiệp.

- Quản lý khách hàng giúp thu thập thông tin khách hàng đến quản lý mối quan hệ với khách hàng và phát triển thị trường.

- Quản lý dự án giúp lập kế hoạch dự án đến giám sát tiến độ và đánh giá kết quả.

Bên cạnh đó, còn có công cụ kiểm soát trực quan: Đây là một phần mềm được sử dụng để giám sát và quản lý hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Nó cung cấp cho doanh nghiệp một cái nhìn tổng thể về hiệu suất sản xuất, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định và điều chỉnh quy trình sản xuất để tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu lãng phí.

Với công cụ này lãnh đạo doanh nghiệp hay cán bộ, công nhân viên có thể phát hiện ra những bất thường trong quá trình sản xuất kịp thời khắc phục. Nó cũng có thể giúp doanh nghiệp dự đoán nhu cầu sản xuất và lập kế hoạch sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.