Điểm sáng giải ngân vốn đầu tư của tỉnh Quảng Nam

Theo Giang Biên - Trung Thực/Báo Quảng Nam

Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đến thời điểm này huyện Thăng Bình đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 73% và phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt 100%.

Cầu Bà Đặng trên đường ĐH18 (huyện Thăng Bình) đang được khẩn trương xây dựng. Ảnh: T.T
Cầu Bà Đặng trên đường ĐH18 (huyện Thăng Bình) đang được khẩn trương xây dựng. Ảnh: T.T

Xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là trọng tâm, UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thành lập 3 tổ công tác để thúc đẩy thực hiện các dự án và giải ngân vốn.

Các tổ công tác do Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch làm tổ phó, lãnh đạo các Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Kho bạc Nhà nước làm thành viên.

Định kỳ, các tổ công tác làm việc với chủ đầu tư, tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng ban hành Chỉ thị về đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó đưa ra các biện pháp quyết liệt, như: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về kết quả giải ngân; chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt thấp thì năm đến huyện sẽ không giao thêm công trình.

Theo Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Hùng, huyện chỉ đạo các ngành tăng cường cải cách hành chính, giải quyết thủ tục đầu tư nhanh để sớm đưa các dự án đi vào triển khai trên thực tế.

Lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác giải phóng mặt bằng, phải đặt lộ trình cho từng dự án; giao nhiệm vụ cho mặt trận, đoàn thể cùng tham gia thực hiện, trong đó chú trọng đến việc vận động người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trên địa bàn có nhiều dự án do tỉnh Quang Nam làm chủ đầu tư, huyện yêu cầu cơ quan liên quan và các địa phương phải tích cực phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng.

Năm 2021 huyện Thăng Bình được phân bổ 428 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến nay, địa phương đã giải ngân được hơn 314 tỷ đồng, đạt hơn 73% kế hoạch. Mục tiêu của huyện phấn đấu đến cuối năm nay sẽ giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Theo đó, trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần cũng như họp thường kỳ, UBND huyện đều đặt nhiệm vụ giải ngân lên hàng đầu để chỉ đạo các ngành, địa phương.

Những dự án nào đã có khối lượng thì huyện yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành thủ tục để chuyển Kho bạc Nhà nước thanh toán vốn đúng quy định.

Đối với dự án khả năng không làm được do vướng về giải phóng mặt bằng hoặc vướng thủ tục sẽ trình HĐND huyện loại ra khỏi danh mục dự án đầu tư hoặc chuyển nguồn vốn cho các dự án khác có khối lượng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.