Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa tại Cục Hải quan Hà Tĩnh

PV.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với việc thường xuyên rà soát, nghiên cứu, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy trình, thủ tục hải quan; tích cực tuyên truyền, phổ biến, công khai minh bạch các TTHC cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp biết để tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao và chấp hành nghiêm các TTHC...

ục Hải quan Hà Tĩnh thuộc top đầu trong bảng xếp hạng toàn Tỉnh về đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021.
ục Hải quan Hà Tĩnh thuộc top đầu trong bảng xếp hạng toàn Tỉnh về đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021.

Năm 2021, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện cải cách TTHC. Cụ thể, Cục đã ban hành hơn 50 văn bản về công tác CCHC, trong đó xây dựng và triển khai các kế hoạch như: Kế hoạch về CCHC, Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền CCHC, Kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát TTHC...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã niêm yết đầy đủ, công khai bộ TTHC, địa chỉ đường dây nóng, danh sách Tổ giải đáp vướng mắc về TTHC tại bộ phận một cửa của Cục, bộ phận giải quyết TTHC của các Chi cục và website của Cục để công khai và hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh thuận tiện trong quá trình thực hiện TTHC.

Cùng với đó, đơn vị triển khai kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục; Làm việc với Đoàn kiểm tra UBND Tỉnh về công tác CCHC và kiểm soát TTHC. Sau kiểm tra, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được Đoàn kiểm tra UBND Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao trong triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến CCHC và kiểm soát TTHC.

Về công tác hiện đại hóa hải quan, Cục đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, công khai minh bạch các TTHC cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp biết để tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao và chấp hành nghiêm các TTHC.

Song song với đó, duy trì vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; thu NSNN qua các ngân hàng thương mại; đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp; thu NSNN qua các ngân hàng thương mại đạt trên 7.000 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 99,99%).

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả trên, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC, hiện đại hóa Hải quan. Thường xuyên rà soát, nghiên cứu, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy trình, thủ tục Hải quan; Duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACSS/VCIS và các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ; Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7...

Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, phổ biến, công khai minh bạch các TTHC cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp biết để tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao và chấp hành nghiêm các TTHC. Niêm yết công khai, đầy đủ các địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và danh mục các TTHC về Hải quan tại trụ sở các Chi cục, địa điểm làm thủ tục hải quan để người dân, doanh nghiệp dễ tra cứu, thực hiện đúng quy định...

Cùng với đó, tăng cường công tác phối kết hợp với các ngành liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn. Hiện đại hóa và khai thác hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ thông quan hàng hóa, quản lý thuế, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu, thống kê hải quan và các ứng dụng văn phòng khác...