Điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Trần Huyền

Ngày 5/5/2023, tại TP. Ninh Bình, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Nhiễu - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh cho bà Nguyễn Thu Nhiễu.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh cho bà Nguyễn Thu Nhiễu.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn chúc mừng bà Nguyễn Thu Nhiễu đã được tin tưởng điều động bổ nhiệm vào vị trí mới.

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, Cục Hải quan Hà Nam Ninh được thành lập theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định. Trải qua 7 năm đi vào hoạt động, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã được kiện toàn ban lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao.

Giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đề nghị đồng chí Nguyễn Thu Nhiễu phối hợp chặt chẽ cùng Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Cục tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tổng cục trưởng mong muốn Cục trưởng Nguyễn Thu Nhiễu tiếp tục phát huy năng lực quản lý, điều hành, thể hiện bản lĩnh người đứng đầu đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kinh nghiệm của bản thân trong công tác chỉ đạo, điều hành để cùng với tập thể Cục Hải quan Hà Nam Ninh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Nguyễn Thu Nhiễu gửi lời cảm ơn đến Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện để đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Tân Cục trưởng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh và sự phối hợp của các lực lượng chức năng, các bộ, ngành liên quan để chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ chung toàn Cục đạt hiệu quả. Cục trưởng Nguyễn Thu Nhiễu hứa sẽ không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, năng lực góp sức vào thành tích chung của đơn vị và của ngành Hải quan.

Cũng tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Phạm Hồng Thanh - nguyên Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Trước đó, ngày 28/4/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 939/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thu Nhiễu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh kể từ ngày 1/5/2023.