Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức đánh giá năng lực lãnh đạo cấp đội

Trần Huyền

Dự kiến trong tháng 5 và đầu tháng 6/2023, Tổng cục Hải quan sẽ chính thức tổ chức đánh giá năng lực lãnh đạo cấp đội của cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan tổ chức thí điểm đánh giá năng lực lãnh đạo cấp đội vào tháng 1/2023. Ảnh: internet
Tổng cục Hải quan tổ chức thí điểm đánh giá năng lực lãnh đạo cấp đội vào tháng 1/2023. Ảnh: internet

Theo đó, ngày 16 và 17/5/2023, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức đánh giá năng lực lãnh đạo cấp đội đối với 349 công chức đến từ 19 cục hải quan tỉnh, thành phố từ Cục Hải quan TP. Đà Nẵng trở vào miền Nam.

Dự kiến, ngày 30, 31/5/2023 và 1/6/2023, Tổng cục Hải quan tiếp tục tổ chức đánh giá năng lực cấp đội đối với 458 công chức đến từ 16 cục hải quan tỉnh, thành phố từ Cục Hải quan Thừa Thiên Huế trở về miền Bắc.

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể về mức điểm theo từng cấp độ của kỳ đánh giá năng lực. Theo đó, đối với bài thi dành cho lãnh đạo quản lý theo Khung năng lực lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở xuống, trong những năm đầu tiên thực hiện, chưa phân cấp độ khó đối với năng lực lãnh đạo quản lý. Để đạt yêu cầu, lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở xuống chỉ cần trả lời đúng 50% các câu hỏi về năng lực lãnh đạo quản lý.

Khi triển khai cập nhật vào phần mềm đánh giá năng lực của Tổng cục Hải quan, phần mềm sẽ cập nhật theo 4 mức là cấp độ 0, 1, 2 và 3. Theo đó, căn cứ khung năng lực lãnh đạo, Tổng cục Hải quan điều chỉnh cấp độ 1 lãnh đạo quản lý tương ứng với việc đạt, trả lời đúng 50% câu hỏi; cấp độ 2 tương ứng với việc trả lời đúng 66% câu hỏi; cấp độ 3 tương ứng với việc trả lời đúng từ 83% câu hỏi trở lên.

Đối với bài thi chuyên môn nghiệp vụ, cấp độ thành thạo năng lực chuyên môn nghiệp vụ của lãnh đạo được xác định theo nguyên tắc tương tự như cấp độ thành thạo năng lực chuyên môn nghiệp vụ của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

Trước đó, tháng 1/2023, Tổng cục Hải quan đã tổ chức thí điểm đánh giá năng lực đối với lãnh đạo cấp đội đến từ các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và các cục hải quan tỉnh thành phố.

Được biết, bộ đề thi đánh giá năng lực đối với lãnh đạo đạo cấp đội bao gồm các câu hỏi nghiệp vụ và thực tiễn xử lý các tình huống giả định, các bộ hồ sơ nghiệp vụ gắn với tình huống thực tế.