Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Theo chinhphu.vn

Ông Hoàng Tiến Tùng (TP. Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhất Tùng Anh (Công ty Tabest) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc thay đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang khấu trừ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty Tabest thành lập năm 2011, thực hiện kê khai thuế theo hình thức khấu trừ. Đến năm 2014, Công ty ông phải chuyển sang hình thức kê khai thuế trực tiếp và mua hóa đơn trực tiếp. Tuy nhiên, khách hàng của Công ty không chấp nhận hóa đơn trực tiếp.

Do đó, Công ty phải mua hóa đơn qua một công ty trung gian. Ông Tùng đã nộp bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra cho Chi cục Thuế quận Ba Đình, Hà Nộiđể đề nghị thay đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang khấu trừ, nhưng được trả lời, trường hợp của Công ty ông phải đợi đến năm 2016. Ông Tùng đề nghị hướng dẫn cụ thể về trường hợp của Công ty ông.

Về vấn đề này, Chi cục Thuế quận Ba Đình, Hà Nộicó ý kiến như sau:

Phương pháp khấu trừ thuế

Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 1, Điều này là doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục”.

Tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 cùa Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới”.

Về việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế

Tại khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT:

"7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ"

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 và Công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 624/TCT-CS ngày 28/2/2014 của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhất Tùng Anh (Công ty Tabest) năm 2013 có tổng doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT chưa đến 1 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Do đến trước ngày 15/3/2014 Công ty không nộp mẫu 06/GTGTđể đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT từ năm 2014 tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì Công ty không được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Công ty phải chuyển sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ổn định cho hai năm 2014, 2015 và sử dụng hóa đơn bán hàng kể từ ngày 1/1/2014. Để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2016 và 2017 thì Công ty phải gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2015 theo quy định của Luật Quản lý thuế.