Quyết định số 731/QĐ-BCT:

Đính chính Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng


Quyết định số 731/QĐ-BCT ngày 4/3/2020 về đính chính Thông tư số 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định này đính chính Thông tư số 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:Quyết định số 731/QĐ-BCT.