Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính

Trần Huyền

Sáng ngày 7/12, Đoàn kiểm tra số 142 của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra số 142 của Ban Bí thư và đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Khái cho biết, từ khi thành lập Đảng đến nay, công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm để nâng cao sức chiến đấu của Đảng và làm trong sạch đội ngũ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc.

Do đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, xuất phát từ tình hình thực tế, Ban Bí thư đã quyết định thành lập 05 đoàn công tác để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trong 5 đoàn này có Đoàn kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Đây là cuộc kiểm tra mang tính chất thường xuyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, Quyết định kiểm tra Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính được ban hành vào tháng 6/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 bùng phát và diễn biến phức tạp nên hầu hết đoàn kiểm tra không thể làm việc trực tiếp tại các Đảng ủy. Theo đó, các đoàn kiểm tra đã gửi đề cương, trên cơ sở đó, các đơn vị gửi báo cáo kiểm tra cho Đoàn.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc.

Qua đánh giá kết quả đạt được trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW và Quy định số 08-Qđi/TW để từ đó tìm ra những mặt đã làm được cũng như mặt hạn chế, tồn tại. Đặc biệt, Đoàn cũng sẽ có kiến nghị cùng Bộ Tài chính để có giải pháp, cơ chế, nội dung cụ thể, tạo điều kiện nhân rộng mô hình, cách làm hay của Bộ Tài chính. “Đây là việc thường xuyên nhưng hết sức quan trọng và có tác dụng lớn, nhất là triển khai trong đầu nhiệm kỳ” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đã chuẩn bị các tài liệu liên quan. Bộ Tài chính sẽ có giải trình cụ thể, làm rõ về những vấn đề mà đoàn công tác đặt ra, qua đó rút ra phương hướng mục tiêu sắp tới thúc đẩy bộ máy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.