Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế trên 398 nghìn tỷ đồng


Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết quý I/2020, doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 398,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng giá trị tài sản bảo hiểm tháng 3/2020 đạt 482,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2019; tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2%; tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 37,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2%; chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 11,3 nghìn tỷ đồng, tăng 25,7%.

Theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết quý I/2020, doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 398,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý I/2020 với nhiều sản phẩm bảo hiểm phong phú đáp ứng nhu cầu của người dân. Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm 03 tháng đầu năm 2020 ước đạt 2.357 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 1.605 tỷ đồng (giảm 4,2%), phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 752 tỷ đồng (tăng 2,8%).

Bộ Tài chính cũng cho biết, ngay trong quý II, Bộ sẽ tiến hành xin ý kiến Bộ Tư pháp về hồ sơ đề nghị xây dựng chính sách đối với Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); đồng thời, xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, theo các doanh nghiệp bảo hiểm, trong quý II/2020 không chỉ đẩy mạnh các phương thức giao dịch trực tuyến từ chăm sóc khách hàng đến bán bảo hiểm, các công ty bảo hiểm còn đưa ra thị trường thêm nhiều sản phẩm mới, trọng tâm vẫn là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và y tế…