Các doanh nghiệp áp dụng thành công công cụ cải tiến 5S

Các doanh nghiệp áp dụng thành công công cụ cải tiến 5S

Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng và áp dụng thành công hệ thống 5S giảm thiểu tối đa sản phẩm kém chất lượng, giảm những sự cố, tiết giảm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Kaizen – 5S: Cách thức vận hành doanh nghiệp hiệu quả

Kaizen – 5S: Cách thức vận hành doanh nghiệp hiệu quả

Nếu Kaizen đòi hỏi nỗ lực từng bước của mỗi cán bộ trong công ty để nâng cao năng suất, thì 5S lại là nền tảng cơ bản để thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng. Áp dụng cả Kaizen và 5S sẽ hiệu suất công việc của doanh nghiệp tăng lên đáng kể.
Những thuận lợi, khó khăn trong áp dụng 5S

Những thuận lợi, khó khăn trong áp dụng 5S

Việc áp dụng 5S giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả công việc. Tuy nhiên, áp dụng 5S vào hoạt động của DN cũng còn gặp nhiều khó khăn.
Doanh nghiệp cần lưu ý gì để thực hiện thành công công cụ 5S

Doanh nghiệp cần lưu ý gì để thực hiện thành công công cụ 5S

5S là một phương pháp rất hiệu quả để huy động con người, cải tiến môi trường làm việc và nâng cao năng suất của doanh nghiệp. Mục tiêu chính của 5S là xây dựng ý thức cải tiến cho mọi người tại nơi làm việc; xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người; phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế; xây dựng cơ sở để đưa vào các kỹ thuật cải tiến.
Hiệu quả từ việc áp dụng 5S

Hiệu quả từ việc áp dụng 5S

Từ lâu, 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) đã trở thành công cụ quản lý đặc biệt có hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất thủ công. Khi thực hiện thành công 5S trong doanh nghiệp sẽ mang lại những thay đổi đáng ngạc nhiên