Những thuận lợi, khó khăn trong áp dụng 5S

Những thuận lợi, khó khăn trong áp dụng 5S

Việc áp dụng 5S giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả công việc. Tuy nhiên, áp dụng 5S vào hoạt động của DN cũng còn gặp nhiều khó khăn.
Doanh nghiệp cần lưu ý gì để thực hiện thành công công cụ 5S

Doanh nghiệp cần lưu ý gì để thực hiện thành công công cụ 5S

5S là một phương pháp rất hiệu quả để huy động con người, cải tiến môi trường làm việc và nâng cao năng suất của doanh nghiệp. Mục tiêu chính của 5S là xây dựng ý thức cải tiến cho mọi người tại nơi làm việc; xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người; phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế; xây dựng cơ sở để đưa vào các kỹ thuật cải tiến.
Hiệu quả từ việc áp dụng 5S

Hiệu quả từ việc áp dụng 5S

Từ lâu, 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) đã trở thành công cụ quản lý đặc biệt có hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất thủ công. Khi thực hiện thành công 5S trong doanh nghiệp sẽ mang lại những thay đổi đáng ngạc nhiên
Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng công cụ 5S

Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng công cụ 5S

Trong thời gian qua, việc áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng 5S đã mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Sau khi áp dụng kết hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và công cụ 5S phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp đã giúp nâng cao năng suất chất lượng trong hoạt động của doanh nghiệp, cũng như hạn chế lãng phí, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, tiết kiệm.
Nhiều lợi ích từ việc áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Nhiều lợi ích từ việc áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Thực tế đã chứng minh, hiện nay, không chỉ ISO 9000 mà HACCP, ISO 14000, ISO 22000, SA 8000… đã được các doanh nghiệp (DN) Việt Nam quan tâm áp dụng. Quan trọng hơn, việc áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất đã mang lại các hiệu quả thực sự trong việc tinh gọn hoạt động quản lý điều hành và tổ chức nhân sự của các DN.
Ứng dụng công cụ 5s trong công tác quản lý và khám chữa bệnh tại các bệnh viện

Ứng dụng công cụ 5s trong công tác quản lý và khám chữa bệnh tại các bệnh viện

Để khắc phục các khó khăn và đạt được các mục tiêu tại các bệnh viện thì phương pháp 5S là các kỹ thuật cơ bản cho phép tăng hiệu quả và năng suất trong khi vẫn đảm bảo một môi trường tổ chức dễ chịu. Trên thực tiễn, tiêu chuẩn 5S được thực hiện qua 5 quá trình cơ bản: Seiri (Sàng lọc) , Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), Shituke (Sẵn sàng).
5S – Công cụ giúp doanh nghiệp hạn chế lãng phí và tăng năng suất chất lượng sản phẩm

5S – Công cụ giúp doanh nghiệp hạn chế lãng phí và tăng năng suất chất lượng sản phẩm

Phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc (5S) tuy đơn giản nhưng là phương pháp quản lý hữu ích giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa loại bỏ các lãng phí như thao tác thừa, sai lỗi, tồn kho và nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường.
5S - Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng ngành Y tế

5S - Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng ngành Y tế

Trong những năm qua, ngành Y tế đã tích cực áp dụng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và cải thiện dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân. Trong số đó, có thể kể đến việc rất nhiều bệnh viện áp dụng công cụ 5S trong quản lý chất lượng bệnh viện.