Doanh nghiệp chưa đăng kí chữ ký số vẫn được thực hiện thủ tục hải quan điện tử

PV.

(Tài chính) Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) khi tham gia thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), từ ngày 1/11/2013, những DN chưa đăng kí chữ ký số vẫn tiếp tục thực hiện TTHQĐT bằng tài khoản đã đăng kí với cơ quan Hải quan.

Đến ngày 30/10, đã có gần 8.100 DN, với gần 9.100 chữ ký số được đăng kí. DN được phép đăng kí và sử dụng nhiều chữ ký số. Nguồn: internet
Đến ngày 30/10, đã có gần 8.100 DN, với gần 9.100 chữ ký số được đăng kí. DN được phép đăng kí và sử dụng nhiều chữ ký số. Nguồn: internet

Mới đây, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản 6378/TCHQ-CNTT hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện Quyết định 2341/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về áp dụng chữ ký số trong TTHQĐT. 

Tổng cục Hải quan cho biết, thông qua công tác tuyên truyền của Ngành và các cơ quan báo chí, đến nay, có nhiều DN đăng kí chữ ký số với cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, số DN hiện nay có hơn 45.000 DN đang thực hiện TTHQĐT nên lãnh đạo Bộ cho phép những DN chưa đăng kí chữ ký số vẫn tiếp tục thực hiện TTHQĐT bằng tài khoản đã đăng kí với cơ quan Hải quan từ ngày 1/11/2013.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan các địa phương tiếp nhận khai hải quan điện tử đối với các DN đã đăng ký sử dụng chữ ký số; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để thúc đẩy quá trình đăng kí và sử dụng chữ ký số trong thực hiện TTHQĐT.

Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính  tiếp tục theo dõi tiến độ đăng kí chữ ký số để xác định thời điểm bắt buộc sử dụng chữ ký số trong TTHQĐT.