Doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng mạnh

Theo thoibaokinhdoanh.vn

10 tháng qua, doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng mạnh thể hiện nhà đầu tư đặt niềm tin rất lớn vào triển vọng nền kinh tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2016 là 22.486 doanh nghiệp, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư đã đặt niềm tin rất lớn vào triển vọng của nền kinh tế.

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Giáo dục và đào tạo tăng 64,7%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 63,4%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 51,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 47,3%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tăng 40,4%; kinh doanh bất động sản tăng 39,7%;...

Cũng trong 10 tháng, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 17.574 doanh nghiệp, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 33.131 doanh nghiệp, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 92,6% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ, giảm 29,8%.