Doanh nghiệp thành lập mới nào sẽ được khấu trừ thuế?

Theo bizlive.vn

(Tài chính) Một số doanh nghiệp và hợp tác xã mới thành lập đáp ứng đủ điều kiện sẽ được khấu trừ thuế theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa có Công văn 3795/BTC-TCT hướng dẫn phương pháp tính thuế đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 28/2/2014 sẽ được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế nếu đáp ứng đủ những điều kiện quy định của Bộ Tài chính.

Theo đó, đối tượng được xét khấu trừ thuế gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn);

Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Đối với các doanh nghiệp thành lập từ ngày 1/1/2014 đến ngày 28/2/2014, nếu Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã hướng dẫn doanh nghiệp bằng văn bản; hoặc doanh nghiệp, đơn vị có văn bản đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp nhận áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; doanh nghiệp đã đặt in, thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thì các doanh nghiệp này áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Đồng thời, Cục Thuế các địa phương có trách nhiệm định kỳ hàng tháng (hoặc quý) thực hiện đôn đốc việc kiểm tra các doanh nghiệp này thực hiện nộp tờ khai thuế đầy đủ;

Thực hiện công tác kiểm tra tờ khai thuế tại cơ quan thuế (kiểm tra tại bàn) đối với các tờ khai thuế của các doanh nghiệp này để hướng dẫn, hỗ trợ và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật về thuế.

Bộ Tài chính đề nghị Cục Thuế hướng dẫn những doanh nghiệp được thành lập sau ngày 28/2 sẽ thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.