Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hơn 322,2 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại

PV.

Trong 9 tháng từ đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 322,2 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Trong tháng 9/2021, cả nước có 17 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại.
Trong tháng 9/2021, cả nước có 17 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại.

​Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính chung​ trong 9 tháng từ đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 322,2 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Trong đó, riêng trong tháng 9/2021, cả nước có 17 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 16,63 triệu chiếc, tăng 6,6% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 8/2021.

STT

Tên doanh nghiệp (sắp xếp theo ABC)

1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KNA APPAREL SOURCING (VIETNAM)

2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ

3

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD GARMENT

4

CÔNG TY CỔ PHẦN WAKAMONO

5

CÔNG TY CỔ PHẦN XuẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM

6

CÔNG TY CP THIẾT Bị NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM

7

CÔNG TY TNHH Mê ĐI CA

8

CÔNG TY TNHH OPTIMISE

9

CÔNG TY TNHH QUốC Tế VINA MASK

10

CÔNG TY TNHH SHM VINA

11

CÔNG Ty TNHH TDMK

12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS

13

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETNAM MEDICAL

14

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM)

15

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM COSMESTIC

16

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THƯƠNG MẠI KIM TRUNG

17

Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco

Tổng cộng

16,63 triệu chiếc