Đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây

PV.

Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2588/QĐ-BTC về việc đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội thành Chi cục Hải quan Hòa Lạc.

Chi cục Hải quan Hòa Lạc hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.
Chi cục Hải quan Hòa Lạc hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 2588/QĐ-BTC nêu rõ, Chi cục Hải quan Hòa Lạc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên toàn địa bàn khu vực phía Tây TP. Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Chi cục Hải quan Hòa Lạc là tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Căn cứ yêu cầu công việc và quy định hiện hành, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các đội (tổ) công tác thuộc Chi cục Hải quan Hòa Lạc để đảm bảo yêu cầu quản lý, giám sát hải quan theo quy định.

Hiện nay, Chi cục Hải quan Hòa Lạc đã chuyển trụ sở về Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc (trước đây trụ sở Chi cục tại 210 Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội).