Hải quan TP. Hà Nội:

Niêm yết công khai 127 thủ tục hành chính

PV.

11 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã niêm yết công khai đầy đủ 127 thủ tục hành chính, trong đó thủ tục hành chính cấp Cục là 16 thủ tục, cấp Chi cục là 111.

11 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã niêm yết công khai đầy đủ 127 thủ tục hành chính, trong đó thủ tục hành chính cấp Cục là 16 thủ tục, cấp Chi cục là 111. Ảnh: Văn Trường
11 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã niêm yết công khai đầy đủ 127 thủ tục hành chính, trong đó thủ tục hành chính cấp Cục là 16 thủ tục, cấp Chi cục là 111. Ảnh: Văn Trường

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, tính đến tháng 11/2017, tổng số thủ tục hành chính đơn vị giải quyết tại bộ phận một cửa là 259, trong đó xử lý giải quyết 105 hồ sơ cấp phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô, xe máy phi mậu dịch; 56 hồ sơ chuyển nhượng đối với ô tô, xe máy tạm nhập miễn thuế chuyển đổi mục đích sử dụng; 98 hồ sơ đề nghị xác nhận không nợ hàng định lượng.

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian qua, Hải quan TP. Hà Nội đã đảm bảo kỹ thuật mạng công nghệ thông tin, đường truyền WAN, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hải quan điện tử, Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (VNACCS/VCIS) và các phần mềm khác hoạt động thông suốt 24/24.

Đặc biệt, Hải quan TP. Hà Nội đã triển khai chính thức dịch vụ công trực tuyến trên toàn Cục từ ngày 1/3/2017 phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và người dân; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) triển khai thí điểm Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ ngày 16/10/2017.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hải quan, thời gian tới, Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình thủ tục hải quan; tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng VNACCS/VCIS và các phần mềm vệ tinh; Xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan triển khai thực hiện đồng bộ vấn đề bảo mật, an ninh an toàn cho hệ thống mạng nghiệp vụ hải quan tại nhà ga T2 Nội Bài. Đồng thời, hoàn thành triển khai hệ thống công nghệ thông tin thực hiện một cửa hàng không, công tác giám sát quản lý hàng hóa qua đường hàng không.