Đồng bộ cấp mã số bảo hiểm

Theo Kim Anh/daibieunhandan.vn

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đề ra mục tiêu, hết tháng 3/2018, toàn ngành phải hoàn thành việc đồng bộ, cấp mã số BHXH cho người tham gia; hết tháng 6/2018, phải hoàn thành việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH cho người đang tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành tiến độ trả sổ BHXH cho người tham gia đạt 95% và 5% còn lại vào tháng 9/2018.

Mọi người dân có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bưu điện địa phương. Nguồn: Internet
Mọi người dân có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bưu điện địa phương. Nguồn: Internet

Chạy nước rút...

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT với cơ sở dữ liệu thu BHYT toàn ngành, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo. Sau các mốc thời gian trên, cán bộ chuyên quản nào chưa cấp đổi xong thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia thì yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tính vào bình xét thi đua của quý, năm.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện đồng bộ, cấp mã số BHXH cho người tham gia, phải cấp đổi thẻ BHYT và trả ngay cho người tham gia; đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ và tăng cường tính trách nhiệm với dữ liệu của người tham gia trước khi in thẻ BHYT theo mã số BHXH, không để tình trạng cấp lại thẻ BHYT do sai thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia.

Trường hợp người tham gia bị ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh do liên quan đến việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH thì Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc.

Liên quan đến việc một số thẻ BHYT đã được cấp ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như tờ khai của người tham gia, BHXH Việt Nam khẳng định, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh.

Đối với trường hợp thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng và đã đổi quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao hơn, nếu được đổi thẻ cấp theo mã số BHXH (thẻ BHYT mới) không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ, người tham gia BHYT cần liên hệ ngay với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới để điều chỉnh theo thẻ đã cấp trước đó mà không phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh.

Hoàn thành 98% cơ sở dữ liệu quản lý sổ, thẻ

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến nay, toàn quốc đã thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu, sổ - thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình cho trên 78,1 triệu người đang tham gia, đạt tỷ lệ 98,8%, chỉ còn gần 1 triệu người chưa có mã số BHXH, chiếm tỷ lệ 1,2%, không bao gồm khối lực lượng vũ trang. Hầu hết các tỉnh đã cấp mã số BHXH cho người tham gia đạt tỷ lệ trên 98%, trong đó có 24 tỉnh đạt 100%.

Bên cạnh đó, đã tiến hành cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho trên 70,2 triệu người, đạt tỷ lệ 90% so với tổng số người đã cấp mã số BHXH. Hiện vẫn còn 9 triệu người chưa cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, chiếm tỷ lệ 10% (không bao gồm khối lực lượng vũ trang). Hầu hết các tỉnh đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH đạt trên 98% so với số người đã được đồng bộ.

Liên quan đến việc một số thẻ BHYT đã được cấp ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như tờ khai của người tham gia, BHXH Việt Nam khẳng định, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh.

Đối với trường hợp thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng và đã đổi quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao hơn, nếu được đổi thẻ cấp theo mã số BHXH (thẻ BHYT mới) không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ, người tham gia BHYT cần liên hệ ngay với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới để điều chỉnh theo thẻ đã cấp trước đó mà không phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh.

Trường hợp thẻ BHYT cấp theo mã số BHXH có thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục ghi chưa đúng, người tham gia cung cấp thêm thông tin về tên, địa chỉ của các đơn vị nơi đã có quá trình tham gia trước đó hoặc thẻ cũ (nếu còn lưu giữ) cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ...

Cơ quan BHXH có trách nhiệm chủ động kiểm tra lại danh sách, dữ liệu quản lý thu và kết hợp thêm với thông tin người tham gia có thể cung cấp để điều chỉnh dữ liệu và in thẻ BHYT mới cho người tham gia ngay trong ngày theo hướng dẫn tại Công văn số 238/2018 BHXH-CNTT của BHXH Việt Nam.