Tỉnh Khánh Hòa:

Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn trong quý IV

Theo Nhật Minh/Báo Khánh Hòa

Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa dự kiến xu hướng kinh doanh quý IV/2021 có 93,94% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; không có doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 6,06% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2021 cho thấy, có 3,03% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn quý trước; 92,42% số DN đánh giá gặp khó khăn và 4,55% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý IV so với quý III, có 93,94% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; không có DN dự báo khó khăn hơn và 6,06% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Có 1,52% số DN đánh giá khối lượng sản xuất của quý III tăng so với quý trước; 90,91% DN cho rằng khối lượng sản xuất giảm và 7,57% số DN cho biết ổn định. Dự báo trong quý IV sẽ có 90,91% số DN có khối lượng sản xuất tăng; không có DN báo giảm và 9,09% số DN dự báo ổn định.

Đối với đơn hàng mới, có 3,08% DN có đơn đặt hàng mới tăng; 90,77% DN có đơn đặt hàng giảm và 6,15% số DN có số đơn đặt hàng ổn định. Xu hướng quý IV so với quý trước, có 92,42% DN dự báo đơn hàng mới tăng; 1,52% DN dự báo đơn hàng giảm và 6,06% số DN dự báo có đơn hàng ổn định.