Thông tư số 88/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh


Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 88/2021/TT-BTC.