Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV


Chiều ngày 27/4, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nguồn:quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nguồn:quochoi.vn

Báo cáo tại phiên họp về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến Quốc hội làm việc trong 11 ngày; khai mạc vào thứ ba, ngày 20/7 và bế mạc vào ngày 03/8/2021.

Chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự trong 6 ngày; xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số nội dung khác trong 04 ngày.

Cụ thể, báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; xem xét, quyết định: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 021-2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trên cơ sở các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, giải trình kỹ lưỡng, hoàn thiện các báo cáo. Trong đó, đặc biệt là dự kiến nội dung, thời gian của kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV để gửi cho các cơ quan hữu quan và các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp chuẩn bị các nội dung với tinh thần khẩn trương, để Kỳ họp tới có hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian.