Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chương trình xây dựng luật phải có tầm nhìn xa

Theo Chiến Thắng/qdnd.vn

Chiều 22/4/2021, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại cuộc làm việc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại cuộc làm việc

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao các đại biểu đã phát biểu rất sâu sắc, mang tính xây dựng cao. Quốc hội khóa XIV đã có một nhiệm kỳ rất thành công trên các mặt hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của Đất nước và hoạt động đối ngoại, trong đó có đóng góp rất quan trọng của Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Trong công tác lập pháp, lĩnh vực tài chính, ngân sách có nhiều nội dung quan trọng, rất khó, nhưng Ủy ban Tài chính, Ngân sách đều thực hiện tốt. Điển hình như Luật Quản lý tài sản công có nhiều nội dung tiến bộ; Luật Quản lý nợ công lần đầu tiên thống nhất quản lý nợ công về một đầu mối; Luật Đầu tư công (sửa đổi) tháo gỡ nhiều vướng mắc…

Trong công tác giám sát, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong những lĩnh vực lớn như: vốn vay, các quỹ tài chính mà Nhà nước quan tâm… Bình quân mỗi năm Ủy ban đã thực hiện từ 1 đến 2 cuộc giám sát chuyên đề.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá những kết quả nổi bật trong hoạt động đối ngoại của Ủy ban như thiết lập cơ chế hợp tác giữa 4 ủy ban của 4 nước, gồm: Việt Nam - Lào - Campuchia - Myanmar. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, Ủy ban tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác này và tiến tới mở rộng trong khối ASEAN.

Về những vấn đề trọng tâm mà Ủy ban Tài chính, Ngân sách cần tập trung trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban Tài chính, Ngân sách nghiên cứu, xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban trên cơ sở những thành tích đã đạt được.

Trong công tác lập pháp, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với 3 cấu phần quan trọng: Tổ chức bộ máy Nhà nước; xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật với tầm nhìn dài hạn và chiến lược cải cách tư pháp. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc quyết định chương trình xây dựng pháp luật phải có kế hoạch và có tầm nhìn xa.

Trong công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách đi sâu vào những vấn đề tài khóa, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan.

 Quang cảnh cuộc làm việc.
Quang cảnh cuộc làm việc.

“Cả vấn đề về lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia, các đồng chí phải tính toán cho 5 năm, 10 năm và đến năm 2045”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Về những vấn đề cấp bách trước mắt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách tập trung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, lưu ý về thời hạn Chính phủ phải trình; Kế hoạch tài chính 5 năm; chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia… Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm về tính chủ động của các cơ quan của Quốc hội trong công tác lập pháp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác lập pháp; hướng tới thực hiện vai trò dẫn dắt trong công tác lập pháp theo yêu cầu của thực tiễn.

Về đổi mới kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ có đề án riêng, trên tinh thần chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội thảo luận và tranh luận, nâng cao chất lượng thảo luận ở tổ và nâng cao chất lượng công tác thư ký ghi chép thảo luận ở tổ…