Dự kiến mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp

PV.

5 triệu đồng/lần thẩm định cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp là mức thu được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để thay thế Thông tư số 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính.

Theo dự thảo, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Mức thu phí thẩm định được đề xuất như sau:

- Đối với trường hợp cấp mới, gia hạn Giấy chứng nhận là 5 triệu đồng/1 lần thẩm định.

- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận thì mức phí là 3 triệu đồng/1 lần thẩm định.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính thì mức phí thẩm định được đề xuất giữ nguyên.

Doanh nghiệp nộp phíbằng tiền mặt trực tiếp cho cơ quan thu phíhoặc chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thu phímở tại kho bạc nhà nước.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) có trách nhiệmtổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấpGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấptheo quy định tại Thông tư này

Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Số tiền phí còn lại (10%) phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.

Hiện tại, dự thảo này đang được Bộ Tài chính đăng tải lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.