Dự thảo thông tư trao đổi thông tin điện tử đối với thu lệ phí trước bạ

Theo Trung Kiên/tapchithue.com.vn

Để hoàn thiện cơ sở pháp lý và chính thức đưa việc nộp thuế điện tử đối với lệ phí trước bạ ô tô xe máy trở thành một trong những dịch vụ tiện ích của ngành Thuế, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành, DN cá nhân về dự thảo Thông tư Trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ ôtô xe máy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Dự thảo thông tư gồm 11 điều, trong đó quy định rõ đối tượng áp dụng là các tổ chức cá nhân có ôtô, xe máy thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cơ quan thuế từ TW đến địa phương; kho bạc Nhà nước và kho bạc các tỉnh, Tp; các điểm giao dịch của kho bạc nhà nước.
Ngân hàng bao gồm: ngân hàng thương mại; chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo pháp luật của các tổ chức tín dụng có liên quan đến việc thu nộp các khoản thu nội địa.
Để thực hiện nộp lệ phí điện tử, thông tư quy định, dữ liệu đối với trước bạ, ôtô, xe máy bao gồm: Mã hồ sơ; tên người nộp thuế; địa chỉ; số điện thoại, loại xe, nhãn hiệu; số loại/tên thương mại; số máy; số khung thể tích làm việc; trọng tải, số chỗ ngồi, nước sản xuất; năm sản xuất; ngày nộp tiền, giá trị tài sản theo hóa đơn; giá trị tài sản theo lệ phí trước bạ; mức thu lệ phí trước bạ; số tiền lệ phí trước bạ đã nộp.
Thông tư cũng quy định dữ liệu lệ phí trước bạ, điện tử trao đổi phải có  chữ ký số của bên gửi và có tính pháp lý như con dấu và chữ ký. Dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử có gắn chữ ký số do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truyền sang Cục Cảnh sát giao thông là cơ sở để cơ quan cảnh sát giao thông làm thủ tục đăng ký xe.
Để khai lệ phí trước bạ điện tử người nộp thuế (NNT) cần thực hiện kê khai đầy đủ thông tin Số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường hoặc Số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và đầy đủ các thông tin trên tờ khai lệ phí trước bạ. NNT chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tự sinh ra mã số của hồ sơ khai lệ phí trước bạ.
Thông tư cũng quy định rõ rất các phương thức điện tử để NNT có thể nộp phí trước bạ như: thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo hình thức internet banking của ngân hàng; Có thể truy cập trực tiếp tại trang điện tử của ngân hàng hoặc chứng năng nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
NNT có thể sử dụng mã hồ sơ do Cổng thông tin điện tử cung cấp để nộp lệ phí trước bạ và nhận thông báo chuyển tiền nộp thuế thành công hay không theo thông báo của ngân hàng, Ngoài ra, NNT có thể thực hiện nộp lệ phí trước bạ bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch của ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước.
Trường hợp NNT phát hiện sai sót liên quan đến khoản nộp NSNN đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo thì NNT thực hiện lập thư rà soát theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2016/TT-BTC kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.
Việc xử lý sai sót dữ liệu ở địa phương nào thì cơ quan thuế ở đó có trách nhiệm chỉnh sửa. Theo đó đối với trường hợp sai thông tin về đặc điểm phương tiện, NNT nhưng không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn NNT lập, điều chỉnh tờ khai tại ứng dụng quản lý thuế trước bạ và xác nhận thông tin liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ để NNT tiến hành các thủ tục đăng ký theo mấu thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu NSNN.
Trường hợp sai thông tin về phương tiện có thay đổi số thuế phải nộp, cơ quan thuế phải hướng dẫn NNT lập lại tờ khai thực hiện hoàn trả lại tiền trong trường hợp nộp thừa và nộp bổ sung thuế trước bạ nếu còn thiếu, đồng thời xác nhận thông tin liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế trước bạ sau khi NNT hoàn thành nghĩa vụ tài chính.