CHUYÊN ĐỀ KHUYẾN CÔNG

Bình Thuận: Các đề án khuyến công đã mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp sản xuất

Bình Thuận: Các đề án khuyến công đã mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp sản xuất

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận, tính đến thời điểm hiện tại, 100% đề án nhóm và đề án riêng lẻ với kinh phí hỗ trợ 1,4 tỷ đồng mà Bình Thuận được phê duyệt năm 2023 đã hoàn thành, nghiệm thu và mang lại hiệu quả tích cực trong sản xuất. Tiếp nối thành công đó, năm 2024, Bình Thuận sẽ ưu tiêu triển khai chương trình khuyến công quốc gia, trong đó ưu tiên triển khai đề án khuyến công nhóm.
Quảng Bình xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024

Quảng Bình xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024

Công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định được vai trò, tầm quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 
Khuyến công tạo sức bật cho công nghiệp nông thôn Bạc Liêu

Khuyến công tạo sức bật cho công nghiệp nông thôn Bạc Liêu

Nhiều năm qua, hoạt động khuyến công ở tỉnh Bạc Liêu đã phát huy vai trò “bà đỡ” trong mục tiêu sản xuất công nghiệp và ngành nghề tại nông thôn, tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất mang tính bền vững. Nhờ sự hỗ trợ ban đầu này, nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn đã xây dựng được thương hiệu và phát triển không ngừng.