EVNNPC nỗ lực chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Phương Dung - Ban TT.NPC

Chiều ngày 16/11/2021, Ban điều hành chuyển đổi số Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã họp định kỳ tháng 11 dưới dự chủ trì của ông Nguyễn Đức Thiện - Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Điều hành chuyển đổi số của EVNNPC. Tham dự cuộc họp có ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV, các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, thành viên trong Ban Điều hành chuyển đổi số của EVNNPC và cuộc họp kết nối trực tuyến đến điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại cuộc họp ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV EVNNPC đánh giá công tác chuyển đổi số của EVNNPC ngày càng có những chuyển biến tích cực. Một số công tác đang được đánh giá vượt trội như công tác số hóa các quy trình nghiệp vụ, điển hình qua việc Tổng công ty đã tiến hành số hóa và đưa vào vận hành chính thức tại tất cả các đơn vị 05/6 quy trình lĩnh vực Tài chính kế toán và toàn bộ 05 quy trình lĩnh vực Kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của EVNNPC họp thường xuyên được ông Nam cho rằng sẽ đẩy nhanh tiến độ, giải quyết được các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Vũ Thế Nam cũng chỉ ra một số nội dung cần tập trung giải quyết. Cụ thể, việc số hóa quy trình các đơn vị trực tiếp tham gia phải có biện pháp phối hợp, có trách nhiệm đôn đốc tư vấn để các đối tác thực hiện theo đúng quy trình, nội dung thỏa thuận trong hợp đồng. Việc phối hợp giữa các ban chuyên môn với đơn vị tư vấn, có biện pháp khắc phục làm sao đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Để việc chuẩn hóa các phần mềm dữ liệu dùng chung có đầy đủ các số liệu, phục vụ trong việc chích xuất, các ban chức năng của EVNNPC quản lý phần mềm phải đôn đốc, yêu cầu các đơn vị cập nhật số liệu chính xác, tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu dùng chung. Để tránh việc báo cáo bị chồng chéo không cần thiết, Thành viên HĐTV đề nghị các Ban chuyên môn xem xét rà soát lại, yêu cầu NPCIT nghiên cứu học tập đơn vị bạn trong EVN về phần mềm xác định được sự trùng lặp của các văn bản để giản lược, loại bớt các báo cáo bị chồng chéo về nội dung.

Nhấn mạnh về việc ứng dụng tại hiện trường, ông Nam cho rằng đây là việc hết sức quan trọng trong hóa trình chuyển đổi số, ông đề nghị rà soát lại và cần phải bổ sung phần mềm nếu thiếu nhằm phục vụ công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra tại hiện trường cũng như kiểm soát việc giao nhiệm vụ từ đó nắm bắt được các kết quả thực hiện.

Trong việc ứng dụng phần mềm IMIS về đầu tư xây dựng, nghiên cứu sớm đưa vào ứng dụng một số phần mềm giám sát hình ảnh tại hiện trường trước và sau thi công, kiểm tra nhật ký thi công... tập trung để sớm đưa được những phần mềm vào trong ứng dụng tại hiện trường, áp dụng vào thực tế. Một số những vấn đề liên quan đến tiến độ qua cuộc họp lần này tiếp tục rà soát nếu cần điều chuyển thì cân đối chính xác để đảm bảo thời gian thực hiện theo đúng kế hoạch EVN giao.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC đề nghị các thành viên tham gia cuộc họp tiếp thu và tổ chức triển khai tại đơn vị. Ngoài ra, Tổng Giám đốc cho rằng công tác chuyển đổi số cuả EVNNPC từ những chương trình cơ bản cho đến hiện nay đã có một số sản phẩm được đưa vào ứng dụng và những công việc trong thời gian tới tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm dày công nghiên cứu. Từ đó, EVNNPC xác định được bức tranh chuyển đổi số đang có những con đường mới, bộc lộc ra những khó khăn, thách thức. Và để thực hiện được, Tổng Giám đốc yêu cầu các thành viên tập trung trong vấn đề nghiên cứu tìm hiểu khai thác các phần mềm cốt lõi của công tác chuyển đổi số để áp dụng triệt để trong công việc.

Liên quan đến công tác quản lý khai thác dữ liệu trong NPCPortal khi đưa vào hoạt động, các đơn vị từng bước thực hiện song song chuyển từ báo cáo truyền thống sang cập nhật số liệu báo cáo trên ứng dụng, xác định việc điều chỉnh cần có lộ trình thực hiện và đưa số liệu cập nhật một cách chính xác. Ông Thiện quán triệt với lãnh đạo đứng đầu đơn vị chỉ đạo cán bộ công nhân viên trong đơn vị theo dõi và quản lý chặt chẽ những phần mềm được chỉ định theo dõi, đẩy nhanh tiến độ rà soát các phần mềm và hạn đến 30/6/2022 sẽ kết thúc sau khi khắc phục các vấn đề về dữ liệu trong HRMS.

Bênh cạnh đó, ông Thiện cho rằng công tác báo cáo còn nhiều bất cập, trong NPCPortal nếu cần thiết bổ sung theo mẫu vẫn bổ sung và loại bỏ báo cáo trùng lặp. Đề nghị các ban chuyên môn rà soát lại, chốt số lượng báo cáo sau khi đã thống nhất nếu có những biểu mẫu phát sinh cần phải được ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Tổng công ty mới được bổ sung tránh tình trạng không khai thác triệt để phần mềm. Giao ban VT&CNTT, VP, NPCIT cùng phối hợp, hỗ trợ, giám sát mẫu biểu báo cáo và số lượng báo cáo, cách thức báo cáo, NPCIT sàng lọc các mẫu báo cáo tránh để tình trạng trùng lặp.

Trong công tác triển khai văn phòng điện tử (sắp tới là Doffice), Tổng Giám đốc đề nghị ban VT&CNTT cùng với NPCIT phối hợp với Văn phòng, nghiên cứu tìm giải pháp chuyển đổi dữ liệu, xin ý kiến chuyên môn của Ban VT và CNTT EVN nhằm đảm bảo theo đúng quy định nếu cần thiết sẽ có văn bản báo cáo đề nghị điều chỉnh công tác chấm điểm gửi EVN.

Trong việc ứng dụng số hóa trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Tổng Giám đốc yêu cầu những thông tin về hợp đồng ngoài mục đích sinh hoạt, lưu ảnh, lưu những thông tin giữa hồ sơ cứng và hồ sơ mềm phải chính xác. Ứng dụng PMIS vào công tác quản lý kỹ thuật lưới điện toàn bộ những phần: đường dây thiết bị,  thông số về máy biến áp, lý lịch... cần phải chuẩn hóa toàn bộ nhằm phục vụ đồng bộ với ứng dụng CMIS 3.0 trong tương lai. Phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS), về cơ bản các đơn vị cũng đã tiếp cận nhưng chưa được như mong muốn là đưa vào các chương trình cần phải nhập tức thời tại hiện trường, nên cần có lộ trình để khắc phục những tồn tại này.

Công tác chuyển đổi số đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là chủ đề năm 2021. Trên tinh thần như vậy, EVNNPC đã nhận diện là cần phải chuyển đổi số một cách toàn diện, về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để sớm trở thành doanh nghiệp số. Tháng 11/2021, EVNPC tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả 11 nhiệm vụ EVN giao chung các Tổng công ty; 12 nhiệm vụ EVN giao riêng EVNNPC; 08 nhiệm vụ EVNNPC chủ động triển khai; đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số.