EVNNPC và những bước chuyển tích cực

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 4/2019

Sản lượng điện thương phẩm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện trong quý I/2019 đạt gần 15 triệu kWh, tăng 8,07% so với cùng kỳ 2018. Lượng tổn thất điện năng của Tổng Công ty cũng đã giảm so với trước, khoảng 0,20% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả này đã góp phần cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Ông Thiều Kim Quỳnh-Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (đứng giữa) trao cờ thi đua cho các đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
Ông Thiều Kim Quỳnh-Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (đứng giữa) trao cờ thi đua cho các đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra, đầu năm 2019 EVNNPC đã đề ra phương châm “Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân". Với việc chủ động trong triển khai các giải pháp, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC thực hiện trong quý I/2019 đạt gần 15 triệu kWh, tăng 8,07% so với cùng kỳ 2018. Lượng tổn thất điện năng của EVNNPC cũng đã giảm so với trước, khoảng 0,20% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả này đã góp phần cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân; đảm bảo điện phục vụ lấy nước tưới tiêu vụ Đông Xuân 2018-2019...

Công tác dịch vụ khách hàng của EVNNPC cũng có những chuyển biến quan trọng, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đã có những cải thiện rõ rệt. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của EVNNPC giảm mạnh so với chỉ tiêu EVN giao: MAIFI  0,05 lần/0,09 lần (KH EVN giao), chỉ số SAIDI 75.22 phút/175.23 phút (KH EVN giao), chỉ số SAIFI giảm 0,62 lần/1,35 lần (KH EVN giao).

Trong quý I/2019, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của EVNNPC cũng đạt quy định, chỉ tiêu tiếp cận điện năng là 5,91 ngày/7 ngày. Các đơn vị thực hiện tốt việc niêm yết, công khai trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng. Toàn EVNNPC đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 65.435 khách hàng.

Trong thời gian này, EVNNPC cũng còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý II/2019, các đơn vị trong EVNNPC khẩn trương thực hiện các công việc củng cố lưới điện, chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong mùa nắng nóng; Cấp điện an toàn cho lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5; đồng thời, quyết liệt các biện pháp giảm tổn thất điện năng và thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.