Eximbank tạm đóng cửa 1 phòng giao dịch Quận 10 do khách mắc Covid-19 đến giao dịch

Thanh Sơn - Bích Trâm

Khách hàng mắc Covid-19 đến Eximbank Chi nhánh Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP. Hồ Chí Minh) để giao dịch và tiếp xúc với nhiều nhân viên tại đây. Chi nhánh ngân hàng này đã buộc phải tạm ngừng hoạt động 14 ngày kể từ ngày 1/8/2020.

Tạm thời ngưng hoạt động đối với Eximbank Chi nhánh Sư Vạn Hạnh, địa chỉ 373 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10. TP.HCM. Ảnh EIB
Tạm thời ngưng hoạt động đối với Eximbank Chi nhánh Sư Vạn Hạnh, địa chỉ 373 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10. TP.HCM. Ảnh EIB

Ngày 01/08/2020, Ủy ban Nhân dân Phường 2, Quận 10 có ra thông báo số 777/TB-UBND V/v tạm thời ngưng hoạt động 14 ngày đối với Phòng Giao dịch (“PGD”) Eximbank Vạn Hạnh - Chi nhánh Quận 10 tại địa chỉ: 373 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 vì lí do: “Có 01 ca nhiễm Covid-19 đến giao dịch tiếp xúc trực tiếp (F1) với 01 nhân viên giao dịch và tiếp xúc (F2) với các nhân viên còn lại tại sảnh giao dịch”.

Cụ thể, theo đề nghị của thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường 12, nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng, UBND phường 12 thông báo tạm thời ngưng hoạt động đối với Eximbank Chi nhánh Sư Vạn Hạnh, địa chỉ 373 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Đối với các công việc nội bộ tại trụ sở phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

Theo thông báo, lý do tạm thời ngưng hoạt động chi nhánh ngân hàng nói trên là do có 1 ca nhiễm Covid-19 đến giao dịch tiếp xúc trực tiếp (F1) với 1 nhân viên giao dịch và tiếp xúc (F2) với các nhân viên còn lại tại sảnh giao dịch.

Thời gian tạm ngưng hoạt động Eximbank Chi nhánh Sư Vạn Hạnh trong 14 ngày kể từ ngày 1/8.

UBND phường 12 thông báo đến ngân hàng để nắm rõ thông tin và thực hiện. Mọi vấn đề liên quan, người dân liên hệ với thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 phường 12 thông qua ông Lê Trung Hiếu, Trưởng Trạm y tế phường 12 số điện thoại 0979378695 để được giải đáp.

Đại diện Ngân hàng Eximbank xác nhận, đây là trường hợp khách hàng bị Covid-19 đến giao dịch tại chi nhánh của Eximbank và tiếp xúc với nhân viên ngân hàng. Thông tin cụ thể sẽ được Ngân hàng Eximbank cập nhật sau