Gần 2 tỷ USD vốn FDI đổ vào bất động sản từ đầu năm

Theo dantri.com.vn

Kinh doanh bất động sản đang là một trong những lĩnh vực có sức hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong 8 tháng đầu năm đã có 18 dự án đăng ký mới và 7 lượt dự án tăng vốn vào lĩnh vực này với tổng vốn đạt 1,82 tỷ USD, chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang đổ khá mạnh vào bất động sản Việt Nam. Nguồn: internet
Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang đổ khá mạnh vào bất động sản Việt Nam. Nguồn: internet

Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố số liệu đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2015.

Theo đó, tính đến ngày 20/8/2015 cả nước có 1.219 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,87 tỷ USD, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2014. Có 389 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,46 tỷ USD, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 8 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 13,33 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Đồng thời, Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 8,5 tỷ USD, tăng 7,6% với cùng kỳ năm 2014.

Trong 17 ngành lĩnh vực nhận vốn FDI thì Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với 634 dự án đầu tư đăng ký mới và 290 lượt dự án tăng vốn. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm vào lĩnh vực này lên tới 10,35 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 18 dự án đăng ký mới và 7 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,82 tỷ USD, chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ sửa chữa với 157 dự án đầu tư mới và 26 lượt dự án tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 311,08 triệu USD.

Đã có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,26 tỷ USD, chiếm 39,5% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. Kế đến là Vương quốc Anh với số vốn là 1,25 tỷ USD chiếm 9,39% tổng vốn đầu tư.

Trong 8 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh thành phố, trong đó có tới 25% tổng vốn đầu tư đăng ký đổ vào Bắc Ninh, đạt 3,33 tỷ USD. TP.HCM đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 2,42 tỷ USD, chiếm 18,2%. Ngoài ra, Đồng Nai cũng thu hút được 1,13 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn đăng ký của cả nước.

Về mặt thương mại, 8 tháng đầu năm cũng ghi nhận mức xuất siêu lên tới 9,38 tỷ USD của khối doanh nghiệp FDI, trong đó, xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 74,6 tỷ USD, tăng 14,7% so cùng kỳ và chiếm 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Nhập khẩu của khối này đạt 65,22 tỷ USD, tăng 23,2% so cùng kỳ và chiếm 59,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.