Gần 33 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư ngoại chuyển nhượng trong tháng 2

PV.

Đó là số liệu vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thống kê về tình hình giao dịch cổ phiếu trong tháng 2/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, trong tháng 2, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, với tổng cộng 32,88 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 511,374 tỷ đồng.

Trong đó, giao dịch mua vào là 19,41 triệu cổ phiếu, giao dịch bán ra là 13,47 triệu cổ phiếu.

Thống kê của HNX cũng cho thấy, 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất trong tháng 2 gồm: PVS, SHB, VND, API, VCG. Trong khi đó, 5 cổ phiếu bị bán nhiều nhất gồm: PVS, VND, PGS, VCG, SHB.

5 cổ phiếu được nhà đầu tư ngoại mua vào nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

PVS

5.170.000

2

SHB

3.110.000

3

VND

1.050.000

4

API

800.000

5

VCG

711.600

 5 cổ phiếu nhà đầu tư ngoại bán ra nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

PVS

4.240.000

2

VND

2.060.000

3

PGS

1.250.000

4

VCG

1.020.000

5

SHB

460.700