GDP 9 tháng đầu năm 2018 tăng 6,98%

PV.

Theo số liệu công bố mới đây của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2018 tăng 6,98%, đây là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây.

GDP 9 tháng năm 2018 tăng cao nhất kể từ năm 2011 trở về đây. Nguồn: Internet
GDP 9 tháng năm 2018 tăng cao nhất kể từ năm 2011 trở về đây. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Thống kê, tính riêng trong quý III/2018, GDP ước tăng 6,88% so với cùng kỳ năm trước, tuy thấp hơn mức tăng 7,45% của quý I nhưng cao hơn mức tăng 6,73% của quý II. Đây cũng là mức tăng cao hơn tăng trưởng quý III các năm từ năm 2011 đến năm 2016.

Tính chung 9 tháng năm 2018 GDP trong nước tăng 6,98%, mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở lại đây, điều này cho thấy, nền kinh tế tiếp tục giữ được đà tăng trưởng, đồng thời, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2018.

Thống kê cụ thể cho thấy, khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, trong 9 tháng tăng 8,98%, đóng góp 2,91 % vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng và là động lực chính của tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,65%, cao hơn nhiều so với mức tăng 9 tháng các năm 2012-2016, đóng góp 2,56 %. Ngành xây dựng 9 tháng duy trì được mức tăng trưởng khá với tốc độ 8,46%, đóng góp 0,55%.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp khai khoáng vẫn tăng trưởng âm (giảm 1,97%), làm giảm 0,14 % mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế nhưng mức giảm đã được thu hẹp đáng kể so với mức giảm 8,08% của cùng kỳ năm 2017.

Khu vực dịch vụ 9 tháng năm nay tăng 6,89%, tuy thấp hơn mức tăng 7,21% của 9 tháng năm trước, nhưng cao hơn so với cùng kỳ giai đoạn 2012-2016. Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước, là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực dịch vụ, và đóng góp lớn nhất vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế (0,9 %); Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,85%, đóng góp 0,46%; Kinh doanh bất động sản tăng 4,04%, đóng góp 0,24 %...

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,93% GDP; Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,49%; Khu vực dịch vụ chiếm 42,54%...

Xét về góc độ sử dụng GDP 9 tháng năm 2018, tiêu dùng tăng 7,09% so với cùng kỳ năm 2017; Tích lũy tài sản tăng 7,71%; Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 15,52%; Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14,22%.

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, với kết quả tăng trưởng "thần kỳ" của GDP 9 tháng đầu năm 2018, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2018 là hoàn toàn khả thi. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế không chỉ cao mà chất lượng được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và năng suất lao động vào GDP ngày càng tăng.

GDP 9 tháng qua các năm từ 2011 đến 2018

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GDP 9 tháng

6,03%

5,10%

5,14%

5,14

6,53%

5,99%

6,41%

6,98%

Nguồn: Tổng cục Thống kê