Gia hạn áp dụng tỷ lệ trích nộp phí sử dụng tần số

Theo baohaiquan.vn

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa ban hànhThông tư số 87/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư này sửa đổi quy định về nộp và quản lý sử dụng các khoản thu.

Cụ thể như sau: Cục Tần số vô tuyến điện được trích 60% số tiền phí sử dụng tần số vô tuyến điện thu được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí đồng thời có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 40% số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Tỷ lệ để lại này hiện đang được áp dụng tại Thông tư số 112/2013/TT-BTC, tuy nhiên chỉ áp dụng đến hết 31/12/2015.

Với Thông tư số 87/2015/TT-BTC mới ban hành, tỷ lệ quy định nêu trên sẽ tiếp tục được áp dụng cho năm tài chính 2015 và 2016.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm đánh giá tình hình thực hiện thu – chi của đơn vị, đề xuất với Bộ Tài chính xem xét sửa đổi tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế.

Thông tư này có hiệu lực từ 23/7/2015 và áp dụng cho năm tài chính 2015, 2016.