Gia hạn tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng năm 2020


Theo cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng năm 2020, Hội đồng đấu giá vừa có thông báo về thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng năm 2020 được gia hạn đến 17h00 ngày 3/7/2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ Công Thương cho biết, số lượng ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định CPTPP sẽ tăng với số lượng 6 chiếc mỗi năm, từ năm 2035 trở đi sẽ duy trì số lượng như năm 2034 là 150 chiếc.

Để thực thi cam kết trong Hiệp định CPTPP, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/1/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP.

Ngày 20/4, Bộ Công Thương chính thức ban hành quy chế đấu giá. Theo đó, tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 xe ôtô đã qua sử dụng; trong đó 33 ôtô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3, 33 ôtô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

Đối tượng được tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng là thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, thương nhân nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng phải là doanh nghiệp đã được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp thương nhân tham gia đấu giá và trúng đấu giá nhưng không có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô thì ủy thác cho doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô thực hiện nhập khẩu.

Thực hiện theo Thông báo số 2791/HĐĐG-BCT ngày 20/4/2020 của Hội đồng đấu giá về việc mời tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP, việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công khai, bình đẳng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp. Bộ Công thương tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 24/4.

Mới đây, Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng thông báo về việc gia hạn tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP như sau:

Đối với tài sản đấu giá, tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 (sáu mươi sáu) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, trong đó:

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá từ 8h00 ngày 12/6/2020 đến 17h00 ngày 3/7/2020.

Địa điểm tại Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thương nhân nghiên cứu Quy chế đấu giá (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương www.moit.gov.vn) để thực hiện các bước chuẩn bị hồ sơ và tham gia đấu giá theo những điều kiện phải tuân thủ khi tham gia đấu giá.

Thương nhân đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo Thông báo số 2791/HĐĐG-BCT không phải nộp lại. Các nội dung khác nêu tại Thông báo số 2791/HĐĐG-BCT ngày 20/4/2020 nêu trên không thay đổi.