Giải đáp về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa


Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5550/TCHQ-GSQL trả lời Đại sứ Quán Nhật Bản tại Hà Nội về một số nội dung liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, tại Công văn số 5550/TCHQ-GSQL gửi Đại sứ Quán Nhật Bản tại Hà Nội về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã thông tin một số nội dung liên quan đến công hàm số J.F:619/2020.

Cụ thể, đối với việc nộp bản giấy chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (sửa đổi tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019), người khai hải quan nộp bản giấy Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Bên cạnh đó, trong giai đoạn dịch Covid -19, trường hợp đáp ứng các quy định tại Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020, người khai hải quan được nộp bản điện tử hoặc bản chụp/bản scan C/O.

Đối với thông báo của cơ quan cấp C/O nước xuất khẩu đề nghị áp dụng nộp C/O bản điện tử hoặc bản chụp/bản scan C/O, theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020, cơ quan hải quan chấp nhận C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử hoặc bản chụp/bản scan C/O với điều kiện cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu thông báo về việc này. Thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu được gửi cho Việt Nam (Bộ Công Thương và Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan) qua thư điện tử đến các đầu mối liên lạc thực thi Hiệp định hoặc bằng đường bưu điện.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, đối với định dạng bản chụp/bản scan C/O nộp bằng hình thức điện tử, theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 47/2020/TT-BTC, cơ quan hải quan chấp nhận bản scan theo các định dạng PDF, JPEG... Trường hợp C/O nộp bằng hình thức điện tử phải đảm bảo truyền đầy đủ dữ liệu trên C/O tới cơ quan hải quan. 

Đối với việc nộp Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP bằng hình thức điện tử, theo quy định tại khoản 4, Điều 1, Thông tư số 62/2019/TT-BTC, cơ quan hải quan chấp nhận Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp ở dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử. Đối với thời hạn nộp C/O bằng hình thức điện tử, theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 47/2020/TT-BTC áp dụng cho nộp bản giấy C/O và nộp C/O bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư này.