Bỏ điều kiện chứng từ chứng nhận xuất xứ phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp bổ sung

Bỏ điều kiện chứng từ chứng nhận xuất xứ phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp bổ sung

Để tạo thuận lợi thương mại và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính đã bỏ điều kiện chứng từ chứng nhận xuất xứ phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp bổ sung và hàng hoá phải được xác định chưa tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến trong một số trường hợp đặc biệt.
Quy định mới về nhãn hàng hóa xuất khẩu

Quy định mới về nhãn hàng hóa xuất khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Nghị định này có hiệu lực từ 15/02/2022.
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do UKVFTA

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do UKVFTA

Từ ngày 26/7/2021, để hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA), chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải được nộp cho cơ quan hải quan Việt Nam trong thời gian 2 năm kể từ thời điểm nhập khẩu.
Tránh gian lận trong xuất xứ hàng hóa

Tránh gian lận trong xuất xứ hàng hóa

Trong quá trình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), doanh nghiệp (DN) có thể tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đây là một trong những điều kiện giúp tạo thuận lợi tối đa cho DN. Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn nguy cơ gian lận rất lớn nếu không được kiểm soát.
 Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thươnng mại, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định.