Giải ngân 2 dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau đạt trên 32%


Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua Hậu Giang khoảng 63km, gồm 2 dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: A.L
Nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: A.L

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua Hậu Giang khoảng 63km, gồm 2 dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau. Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, tính đến ngày 28/3, số vốn năm 2023 được phân bổ đã giải ngân 273,31 tỷ đồng, đạt trên 32%.

Trong đó, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã giải ngân 175,854 tỷ đồng, đạt 33,22%. Bao gồm giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng số tiền là 110,97/372,3 tỷ đồng; giải ngân kinh phí đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư số tiền là 64,884/157 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau, đã giải ngân số tiền 97,457 tỷ đồng, đạt 31,12%. Gồm giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng số tiền là 53,73/206,12 tỷ đồng; giải ngân kinh phí đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư số tiền là 43,727/107 tỷ đồng.

Theo thông tin của Bộ Giao thông Vận tải, về tình hình triển khai chung của toàn Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, trong tổng số vốn hơn 45.000 tỷ đồng được Bộ Giao thông Vận tải phân bổ năm 2023 (trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 14.400 tỷ đồng, chi phí xây lắp hơn 29.500 tỷ đồng, tư vấn, quản lý dự án 1.279 tỷ đồng).

Tính đến nay, công tác giải phóng mặt bằng do các địa phương thực hiện đã giải ngân 1.699 tỷ đồng, đạt gần 12%); công tác xây lắp đã giải ngân 5.679 tỷ đồng, đạt hơn 19%; công tác tư vấn, quản lý dự án đã giải ngân 214 tỷ đồng, đạt gần 17%.

Theo báo Hậu Giang