3 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 73.192 tỷ đồng

Minh Hà

Theo Bộ Tài chính, ước thanh toán vốn đầu tư đầu năm đến hết tháng 3/2023 đạt khoảng 73.192,092 tỷ đồng, đạt 9,69% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (11,88%).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, vốn trong nước là 72.231,249 tỷ đồng, đạt 9,93% kế hoạch; vốn nước ngoài là 960,843 tỷ đồng, đạt 3,43% kế hoạch.

3 tháng đầu năm 2023, một số địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu công đạt cao gồm: Tiền Giang (31,1%), Bến Tre (30,05%), Điện Biên (24,67%), Đồng Tháp (22,93%), Lâm Đồng (20,78%).

Trong khi đó, qua tổng hợp cho thấy, có 49 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 9%, trong đó có 30 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Cũng theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân ước 3 tháng đầu năm chưa cao là do hiện nay các bộ, ngành và địa phương mới giao xong chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án, nên đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán; nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải gặp khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu, ảnh hưởng tiến độ, khối lượng nghiệm thu giải ngân vốn.

Đối với vốn nước ngoài, do nhiều dự án chưa tháo gỡ được khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá thiết bị để làm cơ sở xác định giá gói thầu, nên chưa đủ điều kiện thực hiện và giải ngân.

Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2022 sang năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN, bao gồm cả vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định.

Đồng thời, có các giải pháp tháo gỡ đảm bảo đủ nguồn cung cấp vật liệu phục vụ cho các công trình dự án giao thông trọng điểm...