Giải ngân từ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước đang tăng lên

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính cho biết, 3 tháng đầu năm, vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) của các bộ, ngành đều đạt tỷ lệ thanh toán cao hơn cùng kỳ năm trước. Đồng thời, số vốn của các dự án có vướng mắc về thủ tục đầu tư cũng giảm.

Nhiều công trình lớn sử dung nguồn vốn TPCP đang gấp rút hoạt động. Nguồn: internet
Nhiều công trình lớn sử dung nguồn vốn TPCP đang gấp rút hoạt động. Nguồn: internet
Bộ Tài chính vừa công khai tình hình thanh toán vốn đầu tư  XDCB nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) 3 tháng đầu năm 2014 của các bộ, ngành trung ương. Theo đó, việc giải ngân các nguồn vốn này đạt tốc độ khả quan.

Cụ thể, theo Quyết định số 2617/QĐ - TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014, tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB giao cho các bộ, ngành (56 đầu mối) trên 32.509 tỷ đồng (trong đó thu hồi vốn ứng trước gần 841 tỷ đồng), bao gồm: vốn trong nước trên 25.357 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 7.152 tỷ đồng.

Tính đến hết 31/3/2014, tổng số vốn đã thanh toán cho các bộ, ngành đạt trên 5.525 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch được giao và tăng so với cùng kỳ năm 2013 (12,5%). Trong đó, vốn trong nước gần 4.668 tỷ đồng, đạt trên 18% kế hoạch và vốn nước ngoài trên 857 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tập đoàn kinh tế, tổng công ty đề nghị: thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định về quản lý vốn đầu tư nguồn NSNN và vốn TPCP tại các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị, các đơn vị cần chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án theo quy định; đẩy nhanh công việc đấu thầu, thi công công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành nhằm thực hiện ngay việc thanh toán vốn cho các dự án; tập trung chỉ đạo công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tích cực xử lý các vướng mắc phát sinh nhằm hoàn thành tốt kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao năm 2014... 

Theo đánh giá của Vụ Đầu tư, tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB của các bộ, ngành đạt tỷ lệ cao hơn cùng kỳ năm trước là do ngay từ đầu năm, các bộ, ngành đã tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư, số vốn của các dự án có vướng mắc về thủ tục đầu tư cũng giảm.

Về vốn TPCP, tính đến hết ngày 31/3/2014, tổng số vốn thanh toán của các bộ, ngành trên 6.992 tỷ đồng, đạt 14% so với kế hoạch và cao hơn cùng kỳ năm 2013 (12,7%).

Trong đó, vốn TPCP đối ứng các dự án ODA là 91,5 tỷ đồng, đạt 1,9% kế hoạch. Vốn TPCP cho các dự án trong nước trên 6.900 tỷ đồng, đạt trên 15% kế hoạch.

Tỷ lệ giải ngân vốn TPCP này cũng được đánh giá là có cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng theo Vụ Đầu tư, nếu so với kế hoạch được giao thì tỷ lệ thanh toán này vẫn chưa cao.

Nguyên nhân là do kế hoạch giao vốn TPCP năm 2014 chậm. Một số chương trình mới được giao kế hoạch vốn từ năm 2014 (đối ứng các dự án ODA) nên một số bộ, ngành còn đang tập trung triển khai hoàn tất thủ tục đầu tư.