Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 44.612 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Hà Anh

Theo Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm, cả nước đã thực hiện giải ngân vốn đầu công theo kế hoạch năm 2022 đạt trên 44.612 tỷ đồng, bằng 8,61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (5,09%).

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn trong 2 tháng đầu năm 2022 tuy cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn đạt thấp so với tổng kế hoạch vốn được giao.
Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn trong 2 tháng đầu năm 2022 tuy cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn đạt thấp so với tổng kế hoạch vốn được giao.

Trong đó, vốn trong nước giải ngân đạt 9,22% (cùng kỳ năm 2021 đạt 5,68%), vốn nước ngoài giải ngân đạt 0,20% (thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 0,38%).

Hiện nay, có 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt trên 15%. Trong đó, có một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đạt tỷ lệ 32,65%), Thái Bình (đạt tỷ lệ 31,7%), Lai Châu (đạt tỷ lệ 27,3%).

Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn trong 2 tháng đầu năm 2022 tuy cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn đạt thấp so với tổng kế hoạch vốn được giao.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (không bao gồm 24.000 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao) là hơn 556.234 tỷ đồng.

Nguyên nhân được xác định là do trong tháng 1/2022, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành của kế hoạch vốn năm 2021 đến hết ngày 31/1/2022 và triển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong tháng 2, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại số địa phương đã ảnh hưởng lớn đến công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công…

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022 khẩn trương thực hiện phân bổ vốn chi tiết cho các dự án theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2022, do chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền giao danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án; thực hiện phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 sau khi các dự án đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

Về thực hiện kế hoạch vốn năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục, tiến độ thi công và giải ngân các dự án ngay từ đầu năm, kịp thời xử lý các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị các bộ, ngành, địa phương có báo cáo và đề xuất cụ thể để có cơ sở xem xét, quyết định.