Tỉnh Bình Định:

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Theo Tiến Sỹ/ Báo Bình Định

Trong 2 tháng đầu năm 2022, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định đang thực hiện khá tốt các công trình, dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 22/2/2022, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.157 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 14,84% nguồn vốn được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Sỹ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Sỹ

Công tác chuẩn bị triển khai các dự án khởi công mới trong năm 2022 cũng đang được các chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, còn nhiều dự án chưa đảm bảo các thủ tục cần thiết, khó có thể đảm bảo thi công theo kế hoạch.

Trong tổng số 77 dự án khởi công mới đã được tỉnh Bình Định phân bổ kế hoạch vốn, có 21 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (khối tỉnh 16 dự án, khối huyện 5 dự án); 32 dự án đến nay mới phê duyệt chủ trương đầu tư (chưa phê duyệt dự án) và 24 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Tuy vậy các đơn vị đều có văn bản cam kết về các mốc thời gian thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sau khi nghe các sở, ngành, chủ đầu tư báo cáo, giải trình các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thi công các dự án chuyển tiếp và công tác chuẩn bị các thủ tục đầu tư các dự án mới trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành, thực hiện các công trình dự án, đảm giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần tập trung thực hiện.

Đối với các dự án mới, các chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu để triển khai thi công. Bên cạnh đó, tập trung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ dự án, nhất là các dự án trọng điểm, đồng thời giải quyết nhanh thủ tục thanh quyết toán để giải ngân vốn.

Đến ngày 30/6/2022, cần đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất từ 40% và đến ngày 30/9/2022 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn giao đối với tất cả các nguồn vốn, đến ngày 31/12/2022 đạt tỷ lệ ít nhất 95%.

Các dự án nào chưa đạt theo các mốc nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét để điều chuyển vốn hợp lý, kịp thời. Các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư năm 2022 đã giao cho đơn vị mình thực hiện...