Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đầu tư công

Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đầu tư công

Tham gia ý kiến về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Năm 2023, Hà Nội tập trung 3 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, Hà Nội tập trung 3 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, Hà Nội quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào 3 khâu đột phá. Đặc biệt, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công...
Giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài mới đạt 26,06%

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài mới đạt 26,06%

Sáng ngày 1/12/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương về tình hình giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài 11 tháng năm 2022 và các giải pháp thúc đẩy giải ngân tháng cuối năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng dự và chủ trì hội nghị.
Kho bạc đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến

Kho bạc đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến

Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai, minh bạch quá trình xử lý hồ sơ thanh toán...
Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giải ngân đầu tư công

Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giải ngân đầu tư công

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022 của UBND TP. Hà Nội, lãnh đạo UBND thành phố cho biết, Hội nghị tập trung vào 5 nội dung trọng tâm, gồm các báo cáo trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND thành phố; giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quý III/2022 của từng ngành, đơn vị; đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm thoát nước, chống úng ngập và phòng, chống thiên tai trong thời gian tới trên địa bàn Thủ đô.
Tăng tốc cho đầu tư công

Tăng tốc cho đầu tư công

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/7 tới, Quốc hội sẽ xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và những vấn đề đặt ra

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và những vấn đề đặt ra

Đầu tư công có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và là "đòn bẩy" cho phát triển đối với một số ngành và vùng trọng điểm. Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đầu tư công đóng vai trò không chỉ là “vốn mồi" mà còn là nguồn vốn quan trọng, hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng. Trong bối cảnh “bình thường mới” như hiện nay, nhằm tiếp tục phát huy vai trò vốn đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế cần triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.