Giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016

Ngày 7/1/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Mời Quý độc giả quan tâm download nội dung Nghị quyết: nq_01_2016_FNBD.pdf