DATC: Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp:

Giải pháp ưu việt trong tái cấu trúc doanh nghiệp

Vân Anh

Khi khó khăn trong kinh doanh của doanh nghiệp hiện hữu thành những khoản nợ thì việc xử lý nợ, tái cấu trúc trên cơ sở biến những khoản nợ thành vốn góp là giải pháp ưu việt nhất mang lại lợi ích kép. Hoạt động này đã được Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện từ nhiều năm nay.

Sau khi được DATC thực hiện tái cơ cấu, Sadico Cần Thơ đã nhanh chóng phát triển sản xuất, kinh doanh và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
Sau khi được DATC thực hiện tái cơ cấu, Sadico Cần Thơ đã nhanh chóng phát triển sản xuất, kinh doanh và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Thực tiễn cho thấy, đối tượng cần tái cấu trúc là những doanh nghiệp (DN) đang gặp khó khăn về tài chính, đứng trước bờ vực phá sản, hoặc không có khả năng duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh. Việc thực hiện tái cấu trúc DN, phải trải qua nhiều bước, nhiều quy trình phức tạp, đòi hỏi phải có tầm nhìn, khả năng đánh giá được cơ hội phục hồi và phát triển của DN sau tái cấu trúc…

Theo quy trình thực hiện phương án tái cấu trúc DN, cần chủ động kiểm soát chặt chẽ rủi ro, từ việc phải tự tìm hiểu thông tin về DN; đàm phán mua nợ từ các chủ nợ và đàm phán với chủ sở hữu DN để chuyển nợ thành vốn góp tại DN. Đây là cách cơ cấu lại nguồn vốn và nợ của DN, làm giảm nhẹ gánh nặng trả nợ cho DN và cũng là khâu quan trọng nhất quyết định mức độ thành công của
hoạt động tái cơ cấu.

Tiếp đó là các công tác như: Tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tham gia góp vốn vào DN để tận
dụng kinh nghiệm quản trị, trình độ kỹ thuật, kênh phân phối, nhằm hỗ trợ DN sau tái cơ cấu; Chuyển đổi mô hình DN thành công ty cổ phần; Tái cơ cấu bộ máy quản lý điều hành và nguồn nhân lực của DN; Tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất - kinh doanh, cơ cấu lại thị trường tiêu thụ, vùng nguyên liệu; hỗ trợ hoạt động sau chuyển đổi như: Điều chỉnh kế hoạch trả nợ, xây dựng thể chế, xây dựng mục tiêu chiến lược để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh…

Tính đến nay, DATC đã xử lý tài chính và thực hiện tái cơ cấu, chuyển nợ thành vốn góp được
trên 170 DN, trong đó có trên 30 DN không đủ điều kiện cổ phần hóa. Riêng trong năm 2018, DATC đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 12 DN lâm vào tình trạng thua lỗ, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Sau khi xử lý tài chính, Công ty đã chuyển nợ thành vốn góp đầu tư tại 02 DN với giá trị 22 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện tái cơ cấu DN chuyển nợ thành vốn góp và chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn góp của DATC, thực hiện đổi mới công tác quản trị, khôi phục sản suất kinh doanh, năng cao năng lực hoạt động của DN. Điển hình như các trường hợp: Công ty Sadico Cần Thơ, Công ty Mía đường Sơn La, Công ty Procimex Đà Nẵng, Nhà máy gạch Granite Thiên Thạch Nam Định…

Sau khi được xử lý lành mạnh về tài chính, cơ cấu lại hoạt động sản xuất - kinh doanh và chuyển đổi thành công ty cổ phần thì hầu hết các đơn vị trên đều hoạt động sản xuất – kinh doanh có hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt trên 30%.

Qua kết quả trên có thể khẳng định, hoạt động xử lý tài chính, tái cấu trúc DN mà DATC đã thực hiện trong những năm qua là giải pháp giải cứu ưu việt nhất cho những DN đang trong tình trạng thua lỗ, phá sản, nhất là những DNNN đang gặp khó khăn trong quá trình cổ phần hóa