Giảm 50% thuế Thu nhập cá nhân cho nhân lực công nghệ cao

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Việc giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với nhân lực công nghệ cao (CNC) sẽ góp phần thu hút các cá nhân trình độ cao tham gia các lĩnh vực đang được ưu tiên để phát triển ở nước ra.

 Nhà nước đang tập trung đầu tư phát triển nhân lực CNC đạt trình độ khu vực và quốc tế. Ảnh: Hà Phương.
Nhà nước đang tập trung đầu tư phát triển nhân lực CNC đạt trình độ khu vực và quốc tế. Ảnh: Hà Phương.

Hiện nay, nhà nước đang tập trung đầu tư phát triển nhân lực CNC đạt trình độ khu vực và quốc tế. Do vậy việc áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực CNC trong nước và ngoài nước, lực lượng trẻ tài năng trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC và các hoạt động CNC khác đang được chú trọng.

Hơn nữa, nước ta đang chuyển đổi mô hình từ phát triển dựa vào các yếu tố cơ bản như tài nguyên, lao động giá rẻ sang phát triển dựa vào nâng cao hiệu suất. Thực tế thực hiện thấy rằng, năng lực cạnh tranh quốc gia nằm ở chính doanh nghiệp và được thể hiện qua khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá cả của sản phẩm. Sự khác biệt về chất lượng và giá cả sản phẩm đến từ chính năng lực sáng tạo của các doanh nghiệp, trong đó yếu tố công nghệ, nhân lực có trình độ hiểu biết, sử dụng công nghệ là then chốt.

Thực tế, mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, chính sách thuế Thu nhập cá nhân hiện hành chưa có quy định ưu đãi phù hợp để thu hút các cá nhân có trình độ chuyên môn cao vào làm việc trong ngành khoa học và công nghệ. Điều này đã làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này do thiếu nhân lực phù hợp để nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đặc biệt khi các lĩnh vực như công nghệ thông tin, nông nghiệp đang là một trong những ngành kinh tế quan trọng của nước ta hiện nay.

Do vậy, để phát triển hơn nữa cho lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói riêng thì cần thiết phải có những chính sách tập trung thu hút các cá nhân có trình độ cao tham gia thực hiện trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực đang ưu tiên phát triển như nông nghiệp, chế biến nông sản.

Về chính sách giảm thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Thu nhập cá nhân hiện nay mới chỉ quy định: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Đối tượng là nhân lực công nghệ cao vẫn chưa được nhắc tới trong quy định này.

Tại Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Tài nguyên và Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu (dự án Luật) mới được trình Chính phủ, Bộ Tài chính đã bổ sung quy định giảm 50% thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân là nhân lực CNC làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp, chế biến nông sản thuộc: Dự án ứng dụng CNC, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, chính sách giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với nhân lực công nghệ cao nhằm thu hút các cá nhân có trình độ cao tham gia thực hiện trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực đang ưu tiên phát triển như nông nghiệp, chế biến nông sản.