Giảm lãi suất cho vay các chương trình chính sách từ ngày 5/6/2015

pv.

(Taichinh) - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 750/QĐ-TTg về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

hủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 750/QĐ-TTg về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách. Nguồn: internet
hủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 750/QĐ-TTg về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách. Nguồn: internet

Theo Quyết định, lãi suất cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay vốn quỹ Quốc gia về việc làm sẽ giảm từ 7,2%/năm (0,6% tháng) xuống còn 6,6%/năm (0,55% tháng).

Ngoài ra, lãi suất cho vay đối với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn giảm từ 9,6%/năm (0,8%/tháng) xuống còn 9,0%/năm (0,75%/tháng).

Các mức lãi suất này sẽ áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ khi Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2015.