Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

Giám sát chặt chẽ, vận hành hệ thống giao dịch an toàn, thông suốt

PV. (t/h)

Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Việt Hà – Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) khi thông tin về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Từ đầu năm đến ngày 10/6/2024, HOSE đã tổ chức vận hành 106 phiên giao dịch thông suốt, an toàn, ổn định.
Từ đầu năm đến ngày 10/6/2024, HOSE đã tổ chức vận hành 106 phiên giao dịch thông suốt, an toàn, ổn định.

Số liệu thống kê của HOSE cho thấy, từ đầu năm đến ngày 10/6/2024, thanh khoản thị trường trên HOSE luôn duy trì ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 96,8 tỷ chứng khoán, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 2,3 triệu tỷ đồng.

Tính bình quân theo ngày, khối lượng giao dịch đạt 913,2 triệu chứng khoán/ngày, với giá trị giao dịch đạt 21.612 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 41,3% về khối lượng và 94,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

Về tổ chức thị trường và quản lý, vận hành hệ thống giao dịch, từ đầu năm đến ngày 10/6/2024, HOSE đã tổ chức vận hành 106 phiên giao dịch thông suốt, an toàn, ổn định, năng lực hệ thống đáp ứng đủ và an toàn đối với quy mô lệnh hiện tại.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà – quyền Chủ tịch HOSE khẳng định, trong 6 tháng cuối năm 2024, phát huy những kết quả, HOSE sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và nhiệm vụ được giao trong năm 2024, đặc biệt tập trung vào vận hành nghiệp vụ hệ thống giao dịch đảm bảo an toàn, thông suốt.

Bên cạnh đó, HOSE cũng sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế để chủ động có giải pháp vận hành, giám sát thị trường chứng khoán phù hợp, kịp thời, sát với tình hình, góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch, ổn định thị trường chứng khoán, không để xảy ra rủi ro, mất an toàn.