Giảm thời gian thông quan hàng kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cái Lân

Theo baohaiquan.vn

Nhờ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cái Lân (Quảng Ninh) thời gian thông quan hàng hóa hàng giảm đáng kể.

Hải quan Cái Lân đã hoàn thành 1.700 tờ khai hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Nguồn: PV.
Hải quan Cái Lân đã hoàn thành 1.700 tờ khai hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Nguồn: PV.

Đơn cử như mặt hàng ô tô nhập khẩu trung bình giảm từ 5,8 ngày xuống còn 4 ngày, vải may mặc từ 5 ngày còn 1 ngày… 

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan cảng Cái Lân (Cục Hải quan Quảng Ninh) phần lớn thuộc diện kiểm tra chuyên ngành như xe ô tô chưa qua sử dụng, xe máy chuyên dùng, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất dầu thực vật, sắt thép phế liệu….

Theo quy định, doanh nghiệp chỉ được mang hàng về bảo quản khi xuất trình bản chính giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành. Trong khi đó, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành bao gồm rất nhiều chứng từ kèm theo như hóa đơn thương mại, vận tải đơn, giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký kiểm tra của cơ quan chuyên ngành, công văn đưa hàng bảo quản của doanh nghiệp… 

Từ giữa tháng 5-2015, Cơ chế một cửa quốc gia được triển khai tại cảng Cái Lân. Ngay từ khi triển khai, Hải quan Cái Lân đã hướng dẫn doanh nghiệp khai số đăng ký trên hệ thống một cửa quốc gia và không phải nộp giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành. 

Cơ quan Hải quan chủ động rà soát kết quả trên hệ thống để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp giúp giảm thời gian thông; giảm thiểu giấy tờ và đơn giản hóa bộ hồ sơ của doanh nghiệp cũng như thuận tiện cho cơ quan hải quan trong việc tra cứu trên hệ thống một cửa quốc gia. 

Hơn nữa, việc khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cái Lân (từ đầu năm 2016) tạo thuận lợi trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý giữa cơ quan Hải quan và cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc quản lý đối với hàng hóa thuộc trường hợp kiểm tra chuyên ngành. 

Từ đầu năm đến nay, Hải quan Cái Lân đã hoàn thành thủ tục cho 1.700 tờ khai thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, tổng kim ngạch trên 1 triệu USD.